Το Ξενοδοχείο, τα ενοικιαζόμενα Δωμάτια, ο Περιβάλλων Χώρος & η Θέα